Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR

SATICI

Ticari Ünvanı : 3GEN İZALASYON YAPI A.Ş

Adresi : Merkezefendi Mh. Davutpaşa Cd. Besler İş Mrk. No:20/46 Zeytinburnu-Topkapı-İSTANBUL-TÜRKİYE

Telefon : 0532 276 12 02

Satıcı Mersis No: 0001-1807-9170-0001

Satıcı E-Posta Adresi: info@3genyapi.com

ALICI

Adı – Soyadı :

Adresi :

Telefon :

E-Posta :

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

İşbu mesafeli satış sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu sözleşmenin tarafları, işbu sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

İşbu sözleşmenin konusunu; alıcının 3GEN İZALASYON YAPI A.Ş’ye ait [www.3genyapi.com] alan adlı web sitesinden (“Web Sitesi”), satıcıya ait, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU MAL/HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ ve FİYATI (KDV DAHİL)

Ürünün türü, satış bedeli, ödeme şekli aşağıda belirtilen gibidir.

Mal/Ürün/Hizmet türü :

Marka/Model :

Rengi :

Adedi :

Satış Fiyatı (KDV dahil) :

Kargo Ücreti :

Ödeme Şekli ve planı :

Teslimat Adresi :

Teslim Edilecek Kişi :

Fatura Adresi :

İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Ürünün peşin veya vadeli satış fiyatı, ön bilgilendirme formunda da yer almakla birlikte, ürünün satışı sonrasında gönderilen bilgilendirme e-postası ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır.

MADDE 4- ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Alıcı, web sitesinde ve üçüncü maddede yer alan sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin olarak satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder. Alıcı, işbu teyit ile ürünün özellikleri, vergiler dahil fiyatı, ödeme bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak edindiğinden aksini iddia edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Alıcı, siparişi onayladığı takdirde ödeme yükümlülüğü altına gireceği konusunda bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 5- SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Satıcı, sözleşme konusu malın 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğine uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile alıcıya/gösterdiği kişi-kuruluşa teslim edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu teslimat her halükârda yasal 30 günlük süreyi aşmayacaktır.

Sözleşme konusu ürünün teslimi için işbu sözleşmenin onaylanması ve bedelinin satıcıya alıcı tarafından tercih edilen ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir sebeple, ödemenin banka/finansman kurumu tarafından gerçekleştirilmemesi veya ödenen bedelin iadesinin istenmesi halinde satıcının teslim yükümlülüğü ortadan kalkar. Ürün teslim edilmiş ve banka tarafından ödeme yapılmamış ise 7 gün içinde giderleri alıcıya ait olmak üzere satıcıya iade edilir. Satıcının kanuni takip hakkı ve sözleşmeden doğan yasal hakları saklıdır.

Mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi, deprem, sel gibi olağan dışı durumlar nedeni ile sözleşme konusu malın süresi içinde teslim edilememesi durumunda, bu durum alıcıya mevcut iletişim bilgileri kullanılarak bildirilir. Alıcı, siparişin iptal edilmesini veya teslimat sürecinin engelleyici durum ortadan kalkana kadar ertelenmesini isteyebilir. Siparişin iptal edilmesi halinde alıcının ödediği tutar 14 gün içinde kendisine ödeme yaptığı şekilde iade edilir. Alıcının bu siparişten kazanmış olduğu para puan veya hediye çeki vb. ödüller varsa iptal edilir.

Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesi durumunda satıcının sorumluluğu bulunmamaktadır.

Satıcı, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede alıcı tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

Alıcı, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun doğrultusunda, bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin, satın aldığı malın kendisine/gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkı bildirimi ile sözleşmeye ilişkin başkaca bildirimler satıcıya ait ve/veya web sitesinde belirtilen iletişim kanalları ile yazılı olarak gönderilecektir. Cayma hakkının kullanılması için süresi içerisinde satıcıya mevzuat hükümlerine ve web sitesindeki cayma hakkı kullanım seçeneğine uygun olarak yazılı bildirimde bulunulması ve malın “olağan gözden geçirme” dışında kullanılmamış olması şarttır.

Cayma hakkının kullanılması halinde:

A- Alıcı, cayma hakkını kullanmasından itibaren 7 (yedi) gün içerisinde satın alınan malı fatura aslı, kutusu, ambalajı, varsa aksesuarları, varsa hediyeleri ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak satıcıya, ön bilgilendirme formunda yer alan anlaşmalı kargo şirketleri aracılığıyla geri gönderir. Bu durumda kargo bedeli satıcıya aittir.

B- İade edilen ürün, ekleri ve belgelerin satıcıya ulaşmasını takip eden 7 gün içinde mal bedeli alıcıya alıcının ödediği şekilde iade edilir.

MADDE 6- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar alıcının veya satıcının ikametgahının bulunduğu yerdeki ilçe/il Tüketici Hakem Heyetleri ile bu sınırın üzerindeki ürünlerde Tüketici Mahkemeleri görevlidir.

MADDE 8- TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcının, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi, bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini alıcıdan talep edebilir. Her koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcının borcu gecikmeli ifasından dolayı satıcının uğradığı zarar ve ziyandan alıcı sorumlu olacaktır.

MADDE 9 – BİLDİRİMLER

İşbu sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yahut alıcının bildirdiği telefon numarasına SMS ile şifahi olarak yapılacaktır.

MADDE 10- YÜRÜRLÜK

Alıcı, web sitesi üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. 10 (on) maddeden ibaret bu sözleşme, taraflarca okunarak, sipariş-ödeme tarihinde, alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

SATICI

3GEN İZALASYON YAPI A.Ş

ALICI